Účtovný výkaz

SLK "ELEKTRO" s. r. o. (IČO: 31420150) vykonala dňa 14.09.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Správa audítora pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Správa audítora.PDF