Účtovný výkaz

SLK "ELEKTRO" s. r. o. (IČO: 31420150) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD101_2020398941_IR_2009_621_2010_521978.TIF