Účtovný výkaz

SLK "ELEKTRO" s. r. o. (IČO: 31420150) vykonala dňa 31.07.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Správa audítora pre obdobie od 2014-01 do 2015-01.

Správa audítora.PDF