Účtovný výkaz

SLK %0CELEKTRO%0C s.r.o. (IČO: 31420150) vykonala dňa 29.07.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

POD_OS_2020398941_IR_2013_241197_1540234.pdf