Účtovný výkaz

SLK "ELEKTRO" s. r. o. (IČO: 31420150) vykonala dňa 11.06.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Poznámky.PDF