Účtovný výkaz

SLK "ELEKTRO" s. r. o. (IČO: 31420150) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD201_2020398941_IR_2011_2019675852012.TIF