Účtovný výkaz

SLK "ELEKTRO" s. r. o. (IČO: 31420150) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD201_2020398941_IR_2010_621_2011_521561.TIF